Privacy statement Schiphol Group

1. Inleiding

Schiphol Nederland B.V. (‘Schiphol’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Schiphol wil via dit privacy statement transparant zijn over hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij ontvangt als jij solliciteert via de website careers.schipholgroup.com, www.werkenbijschiphol.nl of www.werkenbijschipholgroup.nl of anderszins gebruikmaakt van de diensten die via die website worden aangeboden.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Via de website careers.schipholgroup.com worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1. Sollicitatiegegevens
Als jij als bezoeker van onze website careers.schipholgroup.com, www.werkenbijschiphol.nl of www.werkenbijschipholgroup.nl gegevens achterlaat, doe jij dat omdat jij graag solliciteert naar een vacature of stage bij Schiphol Group. Dit doe jij door een sollicitatieformulier in te vullen waarin om de volgende gegevens voor de afhandeling invult: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, LinkedIn-profiel (niet verplicht), cv (soms verplicht) en motivatie (soms verplicht). Jij kunt daarbij gelijk de documenten van jouw CV en motivatie uploaden. Ook is het mogelijk om te solliciteren via een videoboodschap.

2.2. Jobalert/nieuwsbrief

Via de website careers.schipholgroup.com, www.werkenbijschiphol.nl of www.werkenbijschipholgroup.nl kun jij aangeven een jobalert te willen ontvangen. Als jij een jobalert wilt ontvangen van vacatures en andere informatie, zoals bijvoorbeeld een blog of interview in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres en de eventuele zoekcriteria. Voor het instellen van een jobalert verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, jouw zoekcriteria en de gekozen frequentie om de jobalert te ontvangen.

2.3. Websitegegevens

De webserver van Schiphol verzamelt automatisch IP-adressen. Jouw IP-adres is een nummer waarmee het netwerk jouw computer kan identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer verzonden kunnen worden.
Voor de meeste functies binnen Schiphol is vereist dat een Verklaring Geen Bezwaar wordt afgegeven. Voor sommige functies is een Verklaring Omtrent Gedrag voldoende.

3. Waarom verwerken wij jouw gegevens?


3.1. Sollicitatiegegevens

Schiphol Group gebruikt de persoonsgegevens van sollicitanten voor werving- en selectiedoeleinden. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven tijdens het aanmeldproces, dan kan Schiphol jouw gegevens tot maximaal 1 jaar bewaren, na afronding van selectieprocedure.

3.2. Jobalert/nieuwsbrief

Schiphol Group gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om jou een jobalert en relevantie informatie in jouw interessegebied toe te sturen. Je hebt hiervoor toestemming gegeven. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

4. Hoelang bewaren wij jouw gegevens?


4.1. Sollicitatiegegevens

Schiphol Group verwijdert jouw gegevens 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Als jij tijdens het aanmeldproces toestemming hebt gegeven (door middel van de daarvoor bestemde keuze in het sollicitatieformulier), bewaren wij jouw gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Daarna zullen wij jouw gegevens verwijderen. Tenzij je bij ons aangeeft dat we je gegevens nog één jaar mogen bewaren voor toekomstige, relevante vacatures.

4.2. Jobalert/nieuwsbrief

Wij verwijderen jouw gegevens zodra jij hebt aangegeven geen jobalerts meer te willen ontvangen.

4.3. Websitegegevens

Websitegegevens verwijderen wij zodra jouw bezoek aan de website is beëindigd.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?


In opdracht van Schiphol verwerkt onze softwareleverancier (SteamTalmark) de persoonsgegevens. De hosting wordt voorzien door Sentia.

Het is mogelijk om met Schiphol Group gegevens uit te wisselen via social media, waaronder via LinkedIn en WhatsApp. Hierbij attenderen wij jou graag op het volgende:

Voor het registreren van gebruikers en versturen van boodschappen worden (account)gegevens uitsluitend via de diensten van WhatsApp en LinkedIn verwerkt. De (account)gegevens worden door Schiphol Group niet opgeslagen of verder verwerkt.

Voor het overige worden jouw gegevens niet gedeeld met derden.

6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?


SteamTalmark en Sentia verwerken de persoonsgegevens in principe enkel binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Wat zijn jouw rechten?


7.1. Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij die gegevens niet direct van jou ontvangen hebben, dan heb jij het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn, en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen. En kan je dit zelf doen in je persoonlijke kandidatenportaal.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze toestemming weer intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat wij jouw verzoek weigeren.

7.2. Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun jij vragen de verwerking te beperken.

Ook kun jij ons vragen om jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

7.3. Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol Group. Dit kan in de eerste plaats als jij het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als jij bezwaar maakt, zullen wij in beginsel de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stoppen of beperken. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij de verwerking definitief stoppen of beperken.

7.4. Jouw verzoek en onze reactie
Heb jij een vraag, een verzoek of wil jij bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze DPO via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar om op tijd op jouw verzoek te reageren.
Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jouw vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.
Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij jou vragen om jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

8. Van wie is dit privacy statement en hoe kun jij ons bereiken?


8.1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacy statement is van Schiphol Nederland B.V. De contactgegevens van Schiphol zijn:
  • Schiphol Nederland B.V.
  • Postbus 7501
  • 1118 ZG Schiphol
8.2. Wil je contact opnemen met onze DPO?
Schiphol Group heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.
Heb jij vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Dan kun jij een email sturen naar de DPO via dpo@schiphol.nl of een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij jouw verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door.

9. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?


Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun jij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Waar vind jij de laatste versie van dit privacy statement?


Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van mei 2023