Techniek & bouw

Tom vervult een onmisbare rol in het C-pier Rebuild-project als opdrachtgever. Hij heeft de leiding als de stuurman van het project. Vanaf de allereerste planningsfase tot aan de uiteindelijke afronding en overdracht aan onze interne beheersorganisatie. De afdeling Techniek & Bouw zorgt ervoor dat de investeringen van meerdere miljoenen euro's succesvol verlopen en houdt toezicht op alle aspecten van het project. Daarbij voorziet hij mogelijke toekomstige uitdagingen en zorgt dat het project op schema blijft. Daarnaast draagt hij de verantwoordelijkheid voor duidelijke communicatie met belanghebbenden en voor het adviseren over zowel risico's als kansen. Het beheer van stakeholders is van groot belang voor het succes van een project, en Tom bewaakt de zakelijke uitdagingen in een project met veel verschillende partijen. Met de focus op het maximaliseren van de waarde uit nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, binnen de vastgestelde tijd en financiƫle kaders. Die zijn vastgelegd in het tactisch plan. De opdrachtgever speelt de rol van regisseur, expert en aanjager van de integrale ontwikkeling van de luchthaven. Ook is hij medeverantwoordelijk voor het vernieuwen en neerzetten van een duurzaam en toekomstbestendig Schiphol.