Bi-Cultural

De dimensie Bi-Cultural wil een bijdrage leveren aan de D&I ambitie van Schiphol Group. We ondernemen initiatieven die meer bekendheid geven aan de diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen van onze collega's. Zo bevorderen we dat de organisatie een afspiegeling is van onze maatschappij en stakeholders. Ook Alend levert hier een grote bijdrage aan.