Salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Geldzaken

Op basis van je functie krijg je iedere maand een brutomaandsalaris gestort op je bankrekening.
Ook bouw je 8% vakantiegeld op. Dit wordt in mei uitbetaald.
Bij de salarisbetaling van december ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris inclusief vakantiegeld.

Ieder jaar wordt er gekeken naar je functioneren. Op basis van hoe goed jij het doet, krijg je een verhoging van je salaris. Of, als je aan het einde van de salarisschaal zit, na 2 jaar uitstekend functioneren een bonus van 5% van je jaarloon.