Opleidingsbudget

Leren en ontwikkelen

Als jij voor je functie, je ontwikkeling of loopbaan een opleiding wilt volgen, kan dat bij Schiphol. Hiervoor neem je zelf het initiatief, je leidinggevende keurt het goed en Schiphol betaalt. Je kan ook jouw duurzaam inzetbaarheidsbudget inzetten voor een extra training, opleiding of coaching.