De wereld van finance & control

Kom werken in de economie van Schiphol Group

De wereld van finance & control

Kom werken in de economie van Schiphol Group

Werken in de 24/7-economie van een luchthaven

Finance & control in de economie van Schiphol. Dat is verantwoordelijkheid voor bedrijfsfinanciën, kapitaalinvesteringen en de daarmee gerelateerde risico’s. In een Public Interest Entity met een impactvolle rol binnen BV Nederland. En zorgt natuurlijk voor waardevolle stuurinformatie. Zodat deze dynamische luchthavenstad dag en nacht blijft draaien.
Business control
Brengt via de planning & controlcyclus in kaart waar Schiphol Group staat in relatie tot de strategische doelen. Vanuit de beschikbaarheid van voldoende (financiële) middelen gericht op het beheersen van processen en in- en externe risico’s.
P2P en O2C
Voert het Purchase2Pay- en het Order2Cash-proces uit. P2P bestaat uit de subprocessen vastlegging en betaling facturen en crediteurenadministratie. O2C omvat facturering, bankadministratie en debiteurenbeheer. Aangevuld met facturering van de havengelden.
Project control
Draagt bij aan de financiële beheersing van grote, complexe projecten op het gebied van infrastructuur op Schiphol. Focus op de aspecten geld, tijd en risico. Businesspartner voor de projectmanager. Bijzondere combinatie van techniek en financiën.
IFRS control
Stuurt Alliances and Participations financieel aan. Daartoe behoren ondernemingen zoals de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad, maar ook internationale luchthavens als New York, Parijs en Brisbane. Denkt mee met complexe transacties.
ESG control
Implementeert een ESG-rapportage- en controleraamwerk inclusief governance. Sleutelrol in de controleprocedures van ESG-gegevens in periodieke rapportagecycli, waaronder het jaarverslag. Directe relatie met de ambitie van Schiphol als meest duurzame luchthaven ter wereld in 2030.
Corporate finance
Trekt externe financiering aan en is betrokken bij fusies, overnames en internationale bedrijfsontwikkeling. Dé specialist in het analyseren en uitdagen van business cases en het verbeteren van rapportage- en benchmarkingstudies voor de interne besluitvorming.
Record-to-Report
Verantwoordelijk voor de interne en externe periodeafsluitingen van de entiteiten en de daaraan gerelateerde rapportages aan DT. Denk aan de maandelijkse Quick Review en de (half)jaarrekening inclusief de fiscale aangifte van Schiphol Group.
 • 'Schiphol is een grote speler in Nederland en in de wereld. Zo’n kans grijp je met beide handen aan.'
  Trotse 24/7-verhalen van je nieuwe collega’s 'Schiphol is een grote speler in Nederland en in de wereld. Zo’n kans grijp je met beide handen aan.'
 • 'Een carrière op Schiphol is een wens die in vervulling is gegaan.'
  Trotse 24/7-verhalen van je nieuwe collega’s 'Een carrière op Schiphol is een wens die in vervulling is gegaan.'
 • Herinneringen aan Schiphol: Wachten op mijn grootouders in Aankomst 3 of 4
  Trotse 24/7-verhalen van je nieuwe collega’s Herinneringen aan Schiphol: Wachten op mijn grootouders in Aankomst 3 of 4
 • 'Schiphol is een grote speler in Nederland en in de wereld. Zo’n kans grijp je met beide handen aan.'
  Trotse 24/7-verhalen van je nieuwe collega’s 'Schiphol is een grote speler in Nederland en in de wereld. Zo’n kans grijp je met beide handen aan.'
 • 'Een carrière op Schiphol is een wens die in vervulling is gegaan.'
  Trotse 24/7-verhalen van je nieuwe collega’s 'Een carrière op Schiphol is een wens die in vervulling is gegaan.'
 • Herinneringen aan Schiphol: Wachten op mijn grootouders in Aankomst 3 of 4
  Trotse 24/7-verhalen van je nieuwe collega’s Herinneringen aan Schiphol: Wachten op mijn grootouders in Aankomst 3 of 4
Gwen Reniers
Heb je nog vragen?
Gwen Reniers recruitment business partner