Schiphol Group is voor iedereen

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Wij willen graag dat diversiteit en inclusie een vanzelfsprekendheid zijn binnen onze organisatie en besteden veel aandacht aan deze onderwerpen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt binnen Schiphol en geloven dat diverse teams ons sterker maken. We hopen daarom dat ook jij, ongeacht bijvoorbeeld je beperking, afkomst, geloofsovertuiging of (persoonlijke) voorkeuren, je welkom voelt bij ons.

Youth

Jonge mensen zijn de toekomst van Schiphol Group. Ze zijn flexibel, vol energie, enthousiast en ze belichamen belangrijke veranderingen richting de toekomst. De Youth heeft als doel om de positie en zichtbaarheid van jongeren (t/m 29 jaar) binnen onze organisatie te vergroten en verbeteren. Daarnaast streeft de Youth ernaar het netwerk te vergroten.

VisAble

Visueel (Vi), Schiphol (s), bekwaam (Able). Schiphol Group vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook als je een chronische ziekte, fysieke aandoening, mentale aandoening of anderszins anders voelt. Wij denken in mogelijkheden en creatieve oplossingen om je inzetbaarheid mogelijk te maken en te vergroten. Ook als dat net even iets anders vraagt. We werken samen met de Luchtvaart Community Schiphol en Emma at Work om ons ambitieplan te realiseren.

Bi-Cultural

De dimensie Bi-Cultural wil een bijdrage leveren aan de D&I ambitie van Schiphol Group. We ondernemen initiatieven die meer bekendheid geven aan de diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen van onze collega's.Zo bevorderen we dat de organisatie een afspiegeling is van onze maatschappij en stakeholders.

50-up!

Wist je dat er bij Schiphol Group 800 50-plussers werken? Het totaalbestand is ongeveer 3.000 collega's. Wanneer wij aan diversiteit en inclusie denken, denken wij ook aan medewerkers van 50-UP! Welke thema’s zijn in deze levensfase belangrijk en hoe kunnen wij als Schiphol hier invulling aan geven?
We werken met z’n allen langer door en het is mooi om hier samen, met alle ervaring die 50-UP'ers hebben, een succes van te maken. Niet alleen voor onszelf, maar voor alle Schiphol-collega's.

LGBTQIA+

Schiphol Group vindt het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij onze organisatie, ongeacht je seksuele geaardheid. Focus ligt daarom op een inclusieve omgeving voor iedereen: een Schiphol waar jij je welkom en veilig voelt, waarbij het geen rol speelt of jij bijvoorbeeld lesbisch, gay, bi, transgender, non-binair, interseks of aseksueel bent. Schiphol Group tekende onlangs Declaration of Amsterdam als een volgende stap in onze streven naar een werkomgeving waar openheid en gelijkwaardigheid centraal staat. Er is een Schiphol keycord met de kleuren van de progress pride vlag beschikbaar voor iedereen die dat wil uitdragen.

Women on Air

Women on Air draagt bij aan de vanzelfsprekendheid van diversiteit en inclusie binnen Schiphol Group door een gelijkwaardige man/vrouw-verhouding na te jagen. Wij moedigen aan tot diversiteit en inclusie in de cultuur van Schiphol Group door een community te vormen. Hier worden vóór en dóór elkaar initiatieven en events georganiseerd. Om elkaar te inspireren, te ontmoeten, uit te dagen en met elkaar in contact te blijven. Daarbij focussen we op awareness. En proberen we actief bij te dragen aan het meedenken over relevante thema's, zoals de loonkloof, ouderschapsverlof etc.

De dimensies van diversiteit bij Schiphol Group

In 2020 is een D&I board opgericht als aanjager van het beleid op diversiteit en inclusie binnen Schiphol Group. Er bestaan een aantal dimensies die in samenwerking met de D&I board activiteiten uitrollen. Op dit moment zijn er 6 dimensies, namelijk: VisAble, Bi-Cultureel, 50-up!, LGBTQI+, Women in Air en Schiphol Youth.