'Mijn belangrijkste uitdaging is ervoor zorgen dat de vluchten en passagiersstromen elke dag doorgaan.'

Publicatiedatum: 18 augustus 2023 I Leestijd: Minuten

Joop Nelis werkte als storingsmonteur toen hij besloot dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. In de toen nog papieren krant Metro zag hij in 2007 een vacature voor technisch operator bij Schiphol. De rest is geschiedenis. Joop heeft de afgelopen 16 jaar verschillende functies bij Schiphol gehad en werkt in 2023 alweer 2 jaar als Operationeel Installatieverantwoordelijke Laagspanning.

Efficiënt plannen van schakelaanvragen

'Ik zorg ervoor dat we alle schakelaanvragen die we ontvangen op de juiste manier verwerken in onze planning. Hier hebben we een speciale tool voor, zodat alle documenten die bij een aanvraag horen hier ook in verwerkt kunnen worden. De documenten moeten kloppen en de juiste handtekeningen moeten erop staan. Als alles goed in de planning staat, kan een van mijn collega's een schakelbrief opstellen. Binnen de elektrotechniek moet je elke schakelhandeling namelijk vastleggen volgens de NEN 3140-norm. Op deze manier weet je zeker dat degene die de schakeling gaat uitvoeren precies weet hoe dit moet en hoe dit veilig gedaan kan worden.'

'We willen natuurlijk voorkomen dat de stroom uitvalt en passagiers hun koffers niet kunnen inchecken.'


Voorbereiding en risicobeheer

'Als er grote schakelaanvragen op de planning staan, vraagt dat meer voorbereiding. Als het bijvoorbeeld gaat om het bagagegebied, zit ik vanuit de laagspanning met alle partijen die er mogelijk last van hebben om tafel. Gaat er bij het spanningsloos maken toch iets fout? Dan krijg ik de vraag waarom het misging en of de schakelbrief misschien niet in orde was. We willen voorkomen dat de stroom uitvalt en passagiers hun koffers niet kunnen inchecken. Als alles donker is, gaan passagiers natuurlijk allesbehalve fijn op vakantie. Kortom: een OIV-er Laagspanning zorgt ervoor dat de e-schakelingen veilig uitgevoerd kunnen worden. Hiermee bewaken we de continuïteit van de bedrijfsvoering.'

Werkplezier

'Ik ga na al die jaren nog steeds met plezier naar mijn werk. Dat heeft verschillende redenen. Schiphol is net een dorp en er gebeurt altijd wat. Dit maakt elke dag anders. Ook zit er genoeg uitdaging in mijn functie. Ik werk al lang voor Schiphol, maar mijn huidige functie binnen de elektrotechniek is voor mij nog relatief nieuw. Er zijn bij Schiphol nog genoeg mogelijkheden om mijn kennis via opleidingen en trainingen te verbreden en te verdiepen. Daarnaast weet ik waar ik het voor doe. De winkel is altijd open. De stroom eraf halen zodat er veilig gewerkt kan worden kan – als dit fout gaat – veel mensen op een negatieve manier raken. Ik zie het dan ook als een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat de vluchten en passagiersstromen elke dag weer door kunnen gaan.'

Creativiteit

'Tijdens dit werk heb je te maken met wet- en regelgeving. Om veilig te kunnen werken, moeten bepaalde procedures worden gevolgd. Dat staat vast. Van mij wordt wel verwacht dat ik een bijdrage lever aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van processen. Hierbij zijn mijn eigen inbreng en een creatieve manier van denken noodzakelijk.'

'Het is onze taak om (geplande) werkzaamheden zo uit te voeren dat de vluchten en passagiersstromen er zo min mogelijk last van hebben.'

Toekomstperspectief

'Ik hoop dit werk de komende jaren te blijven doen. Wel zou ik me nog wat meer op de projectkant willen richten. Het projectgedeelte is nu nog relatief nieuw voor mij. Dit houdt in dat ik zaken aan de voorkant zoveel mogelijk plan en regel, zodat alle werkzaamheden soepel verlopen. Het is onze taak als onderhoudsafdeling om (geplande) werkzaamheden zo uit te voeren dat de vluchten en passagiersstromen er zo min mogelijk last van hebben. Het vinden van die balans én het omgaan met onverwachte gebeurtenissen die de planning verstoren, maken mijn baan uniek en uitdagend.'