'Hoewel ik zelf niet met vliegtuigen werk, is de luchtvaart een boeiende sector en Schiphol een fascinerende werkomgeving.'

Publicatiedatum: 20 augustus 2023 I Leestijd: Minuten
Als trainer en technisch adviseur heeft Martijn Slaats al bij veel bedrijven een kijkje in de keuken mogen nemen. Zo ook bij Schiphol. Toen een ex-collega hem vertelde dat de functie van Installatieverantwoordelijke Hoogspanning op de luchthaven vrijkwam, ging hij dan ook graag het gesprek aan. Inmiddels zorgt Martijn er al weer 9 maanden voor dat er veilig aan het energiesysteem van Schiphol gewerkt wordt.

'Hoogspanning vind ik het interessantste deelgebied binnen de elektrotechniek. Dit komt doordat je met verschillende situaties en problemen te maken krijgt, die je op verschillende manieren kunt oplossen. Zeker binnen zo’n snel veranderende omgeving als Schiphol. Om uit te leggen wat ik precies doe, maak ik graag een vergelijking met transformatorhuisjes in een woonwijk die ervoor zorgen dat huishoudens stroom hebben. Schiphol heeft eenzelfde soort energiesysteem. Met natuurlijk het verschil dat Schiphol een enorm groot terrein met landingsbanen van wel kilometerslang heeft. Rondom Schiphol ligt daarom een ring van honderden transformatorhuisjes. Aan deze transformatorhuisjes moet ook gewerkt worden. Als Installatieverantwoordelijke zorg ik ervoor dat aannemers dit volgens ons beleid doen. Bijvoorbeeld als installaties of bepaalde kabels spanningsloos gemaakt moeten worden. Verder controleer ik bij nieuwe installaties of de inspectierapportages klaar zijn. Kortom: of de installatie veilig is voor gebruik.'

'We doen er alles aan om onveilige situaties nu en in de toekomst te voorkomen.'

Controle op veilig werken

'In deze functie zie ik erop toe dat er veilig wordt gewerkt. Voert een aannemer de werkzaamheden op een onveilige manier uit? Of niet volgens de regels? Dan ga ik als eindverantwoordelijke binnen dit proces het gesprek met die aannemer aan. Ook breng ik in kaart waarom men bepaalde werkzaamheden nu zo uitvoert en vraag ik naar een plan van aanpak. Alles om nu en in de toekomst onveilige situaties te voorkomen.'

Een stukje psychologie

'In deze functie moet je veel verschillende soorten gesprekken kunnen voeren. Dat lukt misschien nog niet als je net van school komt en alleen veel kennis van elektrotechniek hebt. Het is fijn als je je goed in een ander kunt verplaatsen. Je moet begrijpen hoe mensen denken en waarom ze op een bepaalde manier (willen) werken. Vaak doen mensen dingen met de beste bedoelingen. Het is handig als je hier inzicht in hebt en ook kunt uitleggen waarom we volgens bepaalde procedures en regels werken.'

Dynamiek en samenwerking

'Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk en dat heeft verschillende redenen. Hoewel ik zelf niet met vliegtuigen werk, is de luchtvaart een boeiende sector en Schiphol een fascinerende werkomgeving. Er gebeurt enorm veel op Schiphol. Ook biedt de functie mij veel uitdaging op intellectueel gebied. Ik vind het interessant dat we met veel verschillende stakeholders werken. Het is niet zo dat we een bedrijf zijn dat pennen maakt met blauwe inkt. Waarbij we dan als de blauwe inkt op is moeten regelen dat een leverancier de blauwe inkt aanvult. De processen zijn hier complex en kunnen op elk moment door onvoorziene omstandigheden anders worden. Ik vind het erg boeiend om me binnen dit veld van verschillende stakeholders te bewegen. Het geeft me dan ook een goed gevoel als we samen met het team binnen dit veelzijdige speelveld zaken voor elkaar krijgen.'

'Het is fijn als je je in dit werk goed in een ander kunt verplaatsen.'

Vrijheid

'Binnen mijn functie ervaar ik de vrijheid om zaken ook eens van een andere kant te belichten. Het wordt gewaardeerd als ik met nieuwe ideeën kom. Dit maakt mijn functie creatief en dat draagt echt bij aan mijn werkplezier. Ook biedt Schiphol de mogelijkheid om je op professioneel en persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen. Binnen je eigen vakgebied en daarbuiten. Toen ik nog niet voor Schiphol werkte, sprak ik regelmatig mensen die eenzelfde functie bij verschillende bedrijven hadden gehad. Hier zie ik juist vaker dat eenzelfde persoon verschillende functies binnen Schiphol heeft gehad. Dat zegt denk ik veel over hoe geliefd de luchthaven bij velen is en over de verschillende carrièremogelijkheden die Schiphol biedt.'